Norvento igång med projekt

Norvento har påbörjat konstruktionen av två turbiner på sammanlagt 200 kilowatt i Storbritannien.

De två turbinerna, modell Ned 100, på 100 kilowatt vardera, kommer att täcka behoven för pumphuset, vilket i sin tur kommer att tillåta en minskad produktion av koldioxidutsläpp.

Norventos turbiner kommer att mata elektricitet till Shoreham Ports pumphus och direkt stödja den energikrävande processen som krävs för att upprätthålla vattennivåer i bassängerna i hamnen trots förändringar i tidvattnet.

Pumphuset kräver 475 000 kilowattimmar energi per år i genomsnitt och enligt Norvento kommer turbinerna mer än täcka detta behov, med ett genomsnitt på 555 000 kilowattimmar per år.