Vestas i Pakistan

Vestas ska ha planer på att inrätta totalt en gigawatt av vindkraftskapacitet i Punjab Pakistan.

Som en början på detta har ett avtal tecknats angående den första fasen på projektet Quaid e Azam som kommer att ha en installerad effekt på 250 megawatt. Det är sedan tänkt att projektet ska expanderas till totalt en gigawatt.

I Pakistan ska det för närvarande finnas 28 projekt med en sammanlagd kapacitet på 1 396 megawatt, under uppbyggnad, varav nio har uppnått finansiell stängning och 14 är under olika stadier.