Avslag tas upp igen

Ett beslut om avslag för vindkraft vid Mörttjärnberget i Bräcke rivs nu upp av Mark- och miljödomstolen.

Nu går ärendet i stället tillbaka till miljöprövningsdelegationen, detta på grund av att Bräcke kommun inte inkommit med de svar som krävs för att ta ställning till frågan.

Problemet ligger i att Mark- och miljödomstolen anser att bristen på svar från Bräcke kommun är "anmärkningsvärd" och tyder på bristande kunskap om förvaltningslagen, eftersom svar måste lämnas inom rimlig tid.