Availon tilldelas full servicecertifiering

Tyska Availon har certifierats för att kunna tillhandhålla servicetjänster för turbiner i Italien och Spanien innan förvärvet av Vestas.

Certifieringen omfattar en full HSEQ-certifiering, vilket innebär att den uppfyller kvalitets-, miljö- och säkerhetsnormer.

Enligt företaget ska de tillhandhålla servicetjänster för mer än 2,6 gigawatt av turbiner i Tyskland, Italien, Spanien, USA, Österrike, Portugal och Polen.