Vestas vinner amerikanskt avtal

Vestas har vunnit ett avtal som gäller leverans och driftsättning av två turbiner. 

Turbinerna är av modell 100 V110 på två megawatt vardera.

Företaget har också ingått ett femårigt serviceavtal. Vestas har för avsikt att leverera turbinerna under det tredje kvartalet i år, driftsättning av projektet förväntas under det fjärde kvartalet.