Ansvar för turbinkollaps

I november 2015, kollapsade en av turbinerna på den 14 år gamla offshoreparken Paludan Flaks.

Hur detta kan ha inträffat trots reguljära kontroller och service är en fråga som ännu är obesvarad.

Projektägarna - en grupp av kommuner och investerare – förhandlar fortfarande över konsekvenserna med tyska Siemens, som innehar tjänsteavtalet för Paludan Flak vindpark.

Än så länge ska Siemens ha avböjt att kommentera vem som ska betala för förlorad produktion av den förstörda turbin el. Om maskinen kommer att ersättas och om tornet kan återanvändas är fortfarande under diskussion med kund.

De återstående nio turbinerna ska inte ha några defekter.