Statkraft öppna för förhandling

Norska Statkraft är redo att börja förhandla om ett avtal med Jijnjevaerie, tidigare Hotagens sameby.

Statkraft håller på och projekterar där det innan var marker för samernas renar, på grund av detta hade samebyn anmält bolaget till europeiska organisationen OECD för bland annat bristande samråd från Statkrafts sida och för att bolaget kränker mänskliga rättigheter i och med vindkraftsutbyggnaden.

OECD har nu friat bolaget men vill att samarbetet ska förbättras.

– Vi ser fram emot att fortsätta dialogen med samebyn och med alla andra intressenter och ska engagera oss för att nå en överenskommelse, säger Torbjörn Steen, kommunikationschef för vindkraft inom Statkraft i en nyhet från Sveriges Radio.

Som kompensation betalar Statkraft SCA Vind AB foderkostnader och viss del av merarbete som samebyn drabbas av. Men trots detta ska problem fortfarande uppstå, som att renarna är rädda för vindkraftverken.