Ny vindkraft ökar i Europa

Medan det investerades 250 miljarder kronor i ny vindkraft i Europa 2015, (ökning med 40 procent jämfört med 2014) så minskade istället investeringarna med motsvarande 55 procent i Sverige.

Störst utbyggnad gjordes i Tyskland, därefter följde Polen och Frankrike. Vindkraften är det kraftslag som växer snabbast i EU och stod förra året för 44 procent av ny installerad elproduktion.

Vid årsskiftet fanns 6 029 megawatt installerat i Sverige med en årsproduktion motsvarande cirka 15 terawattimmar (TWh).