Grimsby – tar täten med förnybart

Grimsby har under en längre tid fått känna av ekonomiska svårigheter kopplat till fisket i området, men nu börjar det se ljusare ut.

28 procent av den el som används kommer från gröna källor och området föds på nytt som en energistad i England. Det genereras mer el från bland annat sol, vind och biomassa än någon annanstans vilket ska skapa nytt hopp i området.

Grimsbys närmaste konkurrent - Doncaster, ligger på 19 procent, medan London ligger på blyga 0,06 procent. 

Mer än någon annanstans i England