Siemens levererar till Ajos

Siemens har fått en order som avser leverans av 13 stycken vindkraftverk till en vindkraftpark som OX2 kommer att bygga utanför Ajos i Kemi i norra Finland.

OX2 kommer att ersätta tio vindkraftverk som är placerade på konstgjorda öar, med moderna vindkraftverk och kommer att bygga ytterligare tre vindkraftverk på land.

Den nya vindkraftparken kommer att bestå av åtta stycken turbiner från Siemens modell SWT 130 på 3,3 megawatt vardera och fem stycken turbiner modell SWT 113 på 3,2 megawatt vardera.

OX2 påbörjar nu byggandet av projektet som beräknas vara redo för driftsättning under 2017.