Rekordår för vindkraft i Europa

Enligt nya uppgifter från European Wind Association (EWEA), har investeringar i havsbaserad vindkraft fördubblats under 2015.

– Ett rekordår för investeringar och installationer i vatten- och vindkraftsindustrin är ett mycket lovande tecken för framtiden. Vi har nu elva gigawatt havsbaserad kapacitet i EU, säger Oliver Joy, talesman för EWEA, i ett uttalande.

I dagsläget ska det finnas 84 havsbaserade vindkraftverk utplacerade i elva olika länder runt om i Europa, inklusive några under uppbyggnad.

Enligt den internationella Energibyrån kan vind generera så mycket som 18 procent av all världens el 2050.