Spanien ett undantag

Som en avstickare kommer Spanien med ingen ny installerad vindkraft under 2015.

Dock är händelsen ovanlig i sig för landet då liknande inte har inte hänt sedan 80-talet, då en blyg utveckling av sektorn startade i landet, som accelererade under 90-talet och samlades under nästa årtionde.

Enligt spanska Wind Energy Association (Asociación Empresarial Eolica (AEE) nådde den installerade vindkraftskapaciteten i Spanien 22 988 megawatt år 2015. Precis samma som året innan. Vindkraftsproduktionen år 2015 låg på 47 721 gigawattimmar - 5,8 procent lägre än 2014.

De spanska vindkraftstillverkarna ska ha överlevt tack vare exporten. En av de största anledningarna till att utvecklingen har varit långsam ska bero på att Spanien är långt ifrån EU: s mål för energiförbrukningen från förnybara källor fram till 2020, som är bindande.

Den enda möjligheten är att vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla regeringens energiplanering för 2020, som etablerar sig i 6 400 megawatt av vindkraft för att möta EU: s mål.

För att uppfylla målen under en sådan kort tid råder Asociación Empresarial Eolica till att snarast hålla en energiauktion för resterande siffror – 5 900 megawatt.