Siemens levererar till finsk park

Siemens har vunnit ett avtal som avser leverans till Finlands första havsbaserade park – Tahkoluoto i Östersjön.

Parken ska generera tillräckligt för att försörja 8 600 eluppvärmda finländska hushåll. Tio stycken turbiner från Siemens, modell SWT-4.0-130, kommer att installeras.

Kunden är Suomen Hyötytuuli Oy, som ägs av åtta finska aktörer. Installation av vindkraftverken är planerad att påbörjas under sommaren 2017, med driftstart hösten 2017.

Siemens kommer också att ansvara för service av vindkraftverken.