Cameus projektleder i Finland

Cameus har tecknat ett samarbetsavtal med vindkraftsbolaget OX2 om att projektleda byggnationen av en vindpark med 13 nya vindkraftverk i Kemi, norra Finland.

Det finns en befintlig vindpark som ligger utanför Ajos i Kemi kommer att förnyas och byggas ut. De tio befintliga vindkraftverk som finns på konstgjorda öar i havet och längs med strandlinjen på platsen kommer att ersättas med moderna turbiner och därutöver ska tre nya landbaserade turbiner byggas.

Den nya vindparken kommer att bestå av 13 nya vindkraftverk med en beräknad produktion på cirka 160 gigawattimmar per år.