GE Renewable Energy säkrar 1,4 gigawatt i december

GE Renewable Energy, ett dotterbolag till amerikanska General Electric, säkrade 1,4 gigawatt i december.

En av anledningarna till uppsvinget ska ha varit en uppsjö av ny landbaserad vindkraft.

Avtalen sträcker sig över sju olika länder. Hälften av anläggningarna kommer att ligga utanför USA i sådana länder som Brasilien, Indien, Frankrike, Tyskland, Turkiet och Storbritannien.