Fröreda har överlämnats till Skåne och Sundbyberg

Eolus har färdigställt och överlämnat vindpark Fröreda till köparna Region Skåne och Sundbybergs stad. Vindparken är belägen i Hultsfreds kommun och består av sju Vestas V126 turbiner på 3,3 megawatt vardera med en total effekt om 23,1 megawatt.

Eolus tecknade under hösten 2014 avtal med Region Skåne och Sundbybergs Stad, avseende uppförande och försäljning av sex respektive ett vindkraftverk i vindpark Fröreda.

Region Skåne och Sundbybergs stad kommer genom anläggningarna att producera förnybar el och använda denna i sina verksamheter för att bidra till uppfyllandet av sina målsättningar på energi- och klimatområdet.