Pattern Energy färdigställer park

Pattern Energy har nu avslutat konstruktionen av vindkraftparken Fowler Ridge åt Amazon. Patterns portfölj omfattar nu 16 stycken driftsatta anläggningar med en sammanlagd ägd kapacitet på 2 282 megawatt.

Parken omfattar 150 megawatt.

Anläggningen kommer att sälja 100 procent av den el som produceras till Amazon Web Services (AWS), som kommer att leverera el till de elnät som servar dess datacenter.