EWEA tecknar avtal med Hamburg Messe

European Wind Energy Association (EWEA) har tecknat ett långsiktigt avtal med Hamburg Messe. Avtalet avser att de ska ha deras årliga konferens parallellt med Wind Energy Hamburgs utställning för ytterligare två gånger under 2018 och 2020.

Premiären av denna konvergens kommer att äga rum i september.

Kombinationen av dessa två event är ämnad att ge en samlad plats för företag, beslutsfattare och forskarvärlden. Avtalet omfattar även en möjlighet om samarbete kring en fjärde händelse i 2022.