Nytt batteri för lagring

En tysk forskargrupp har utvecklat ett batteri som ska vara gjort av bland annat plast och det ska kunna lagra överskottsenergi från sol- och vindkraft.

Forskargruppen har utvecklat ett storskaligt organiskt batteri som fungerar helt utan syra och metall. Istället består batteriet av plast som kan upplösas i vanligt saltvatten. Det innebär att det går att bygga stort och billigt.

Batteriet består av stora elektriskt ledande plastmolekyler upplösta i vanligt saltvatten. Vätskan pumpas runt i två kretsar - åtskilda av ett membran - som släpper igenom laddade joner.