Jung-Åsa överlämnad till Munich Re

Samtliga villkor kring vindkraftparken Jung-Åsa på 12 megawatt är nu uppfyllda och köparen MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re, har tillträtt anläggningen.

Tidigare tecknade Eolus avtal med MEAG om försäljning av sammanlagt 38,4 megawatt vindkraft fördelat på två vindparker till Munich Re. Eolus ska även leverera tekniska och administrativa tjänster för båda vindparkerna.

Vindkraftparken Iglasjön i Kungsbacka kommun, omfattar 26,4 megawatt fördelat på åtta Vestas V112 turbiner, är under byggnation och beräknas tas i drift och överlämnas till Munich Re under hösten 2016.