Arise - rekord för enskild månad

Bättre vindar än normalt resulterade i en elproduktion om 102,6 gigawattimmar (66,7 gigawattimmar), vilket är 35,9 gigawattimmar över budget och rekord för en enskild månad.

Månadens produktion fördelade sig på 53,5 gigawattimmaregen (38,4 gigawattimmar) och 49,1 gigawattimmar samägd (28,2 gigawattimmar) vindkraft.