Elexporten nådde rekordnivåer 2015

Det gångna året ska ha varit väldigt gynnsamt för Sveriges elexport, så pass att Sverige till och med slog rekord. Detta bland annat på grund av god tillgång av vind- och vattenkraft och att elanvändningen i Sverige fortsätter att vara mycket låg om man tittar över ett historiskt perspektiv. Men bortsett från detta ska de främsta anledningarna ändå finnas på produktionssidan.

– Vi har haft en otroligt god tillgång på vatten i våra vattenkraftverk, men vi har också sett en ökning av vindkraften, säger Pernilla Winnhed, vd för branschorganisationen Svensk Energi i en nyhet från Sveriges Radio.

– Trots de låga priserna har investeringarna i vindkraft fortsatt att öka. Vi har passerat 15 terawattimmar på årsbasis vilket är en fantastisk utveckling, säger Winnhed i en nyhet från Sveriges Radio.

Elproduktionen ska ha gynnats under 2015 på grund av vädret, men användningen låg på samma nivå som 2014, vilket bidrog till att Sverige har kunnat exportera mer än vad som har importerats från grannländerna.  

– Vi har ett stort elöverskott i Sverige. Av ungefär 150 terawattimmar som vi producerar går drygt 20 på export, säger Winnhed i en nyhet från Sveriges Radio. Ökningen beror framför allt på elcertifikatsystemet som är ett stödsystem för förnybar energi. Vindkraft är den förnybara el-energikälla som är mest konkurrenskraftig att göra investeringar i.