Suzlons S97 – världens största hybrid i stål

Suzlons S97 HT turbin ska ha uppnått en tillväxtkapacitet på 35 procent under de senaste 12 månaderna. Tillverkaren menar att deras prototyp ska vara världens högsta hybridtorn i stål med en höjd på 120 meter.

Prototypen beställdes den 9 juni 2014 i Gujarat, Indien. Enligt Suzlon har produkten erhållit 350 megawatt av ordrar hittills.

Turbinen är konstruerad för att kunna dra nytta av vindresurser på högre höjder och därmed kunna öka energiproduktionen med cirka 12 – 15 procent jämfört med turbiner med samma kapacitet på en 90-meters höjd.

Källa: www.nawindpower.com