Premiär för Nordex nya turbin

Nordex har installerat sin första N131/3300 turbin i Tyskland, ett vindkraftverk speciellt utformat för platser med låg vindkapacitet.

Turbinen, som har en navhöjd på 134 meter, inrättades för Voss Energy på vindkraftparken Krampfer i Brandenburg, Tyskland.

Ursprungligen planerades installation under januari 2016, men eftersom turbinen redan hade certifierats bestämde Voss Energy att redan nu ersätta en äldre turbin med N131.

Källa: www.nawindpower.com