Gamesa levererar till Big Turtle

Gamesa har nyligen tecknat ett avtal med Heritage Sustainable Energy. Avtalet gäller leverans av 30 megawatt som ska till fas två av vindkraftparken Big Turtle, som ligger i nordöstra Michigan USA.

Avtalet omfattar även ett serviceavtal som sträcker sig över 12 år.

Enligt villkoren i avtalet ska Gamesa hantera transport, installation och driftsättning av 14 stycken G114 turbiner på 2,1 megawatt vardera. Leverans är planerad till augusti 2016, med möjlig driftsättning i oktober samma år.

Källa: www.windpowermonthly.com