Eolus förvärvar i USA

Eolus North America, nystartat dotterbolag till Eolus, har förvärvat två vindkraftsprojekt under utveckling i delstaten Nevada.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Eolus förvärvar 100 procent av ägarandelarna i de amerikanska bolagen Crescent Peak Renewables LLC och Comstock Wind LLC för en köpeskilling om 424 807 kronor (50 000 dollar).  

I augusti beslutade Eolus styrelse att utveckla vindkraftsprojekt i USA. Genom förvärven tas det första steget in på den nordamerikanska marknaden. Syftet med förvärven är att utveckla och optimera projekten och att därefter avyttra dem som byggklara projekt.

– Affären innebär en diversifiering av Eolus projektportfölj som ger oss möjlighet att med en begränsad insats förvärva och tillsammans med säljarna vidareutveckla två projekt med god potential. USA är en marknad där behovet av förnybar energi uppmärksammats allt mer på både federal och delstatlig nivå och där flera delstater ökat ambitionsnivån för utbyggnaden kraftigt säger Per Witalisson, vd för Eolus i ett pressmeddelande.