Oro kring Holmön

Länsstyrelsen och Umeå kommun har fått ett upprop från markägare på Holmön som oroar sig för vindkraftsplanerna på ön.

Oron ska mest vara riktad mot buller från verken och områden som kan tänkas stängas av på grund av planerad produktion och säkerhet runt vindkraftverken.

Markägarna hävdar att ingen hänsyn har tagits till situationen för bland annat fåglar och fladdermöss, då Holmön är ett naturreservat. De menar också att särskilda och unika kulturvärden som finns inte har tagits i beaktning.  

Källa: www.sverigesradio.se