Sverige behöver öka energimålen och exporten

Efter att det nya klimatavtalet gick igenom i Paris, som vi tog upp tidigare, innebär detta en rad förändringar för Sverige. Svensk Vindenergi menar att energimålen måste ökas och en satsning på elexporten krävs om vi ska nå de nivåer som krävs till år 2030.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

– Avtalet i Paris ger världens investerare en klar signal. Förnybar energi är framtiden, fossila bränslen hör till gårdagen. Sverige bör genom en ambitiös klimat- och energipolitik gå i spetsen för den gröna omställningen, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

Investeringarna i vindkraft i Sverige ska under det senaste året ha minskat med cirka 40 procent. Svensk Vindenergi menar att det beror bland annat på låga globala priser på kol, brister i stödsystemet för förnybar elproduktion och på en osäkerhet för investerare om vad som väntar efter år 2020.

– Det nya avtalet är ett starkt incitament för svenska politiker att införa ett ambitiöst mål för förnybar energi till 2030 och därmed ge investerarna den signal som krävs för att få fart på utbyggnaden av förnybar elproduktion igen, säger Charlotte Unger, i ett pressmeddelande.