Vattenfall nedmonterar Yttre Stengrund

Vattenfall har nu börjat avveckla sitt kustbaserade vindkraftsprojekt Yttre Stengrund på tio megawatt utanför sydöstra Sverige.

Projektet består av fem stycken NEG Micon turbiner på två megawatt vardera. Endast en turbin var i drift när beslutet om avveckling togs. Begränsad tillgång till reservdelar var en av anledningarna till beslutet.   

Vattenfall anser att avveckling ska vara det mest ekonomiska alternativet. Svensk Sjöentreprenad har fått uppdraget att utföra rivningsarbetet, som beräknas vara slutfört senast första januari 2016.

Källa: www.windpowermonthly.com