EDF avyttrar del av Spinning Spur

EDF Renewable Energy har avslutat en transaktion gällande avyttring av en andel från Spinning Spur 3 på 194 megawatt.  50 procent ska gå till en fond som förvaltas av Blackrock Infrastructure Investment Group.

Den här affären ska vara den tredje sluttransaktionen av fem tecknade avtal mellan Blackrock och EDF Renewable Energy. De återstående projekten, Roosevelt (på 250 megawatt) och Milo (på 49,65 megawatt), avslutas efter slutförandet av konstruktion och skattefinansiering med eget kapital.

Projektet ligger ungefär 80 kilometer (50 miles) väster om Amarillo i Oldham County, Texas. Konstruktionen av 97 stycken turbiner från Vestas, V-100, på två megawatt vardera, inleddes i oktober 2014 och den kommersiella verksamheten deklarerades i september i år.

Källa: www.nawindpower.com