Inox anläggning sätts i drift

Indiska Inox Wind Limited har tillkännagivit driftsättning av deras bladtillverkningsanläggning på 800 megawatt i deras integrerade tillverkningsenhet vid Barwani i delstaten Madhya Pradesh.

Enheten kommer att ha en årlig produktionskapacitet på 400 rotorblad och så småningom också ha en årlig produktionskapacitet på 400 gondoler och nav och 300 torn. Enheten ska fördubbla Inox Wind produktionskapacitet till 1 600 megawatt.

Fabriken, som kommer att vara bland de största i Asien, kommer att driva upp investeringar och ekonomisk tillväxt i Madhya Pradesh och ska ge direkt och indirekt sysselsättning till 5 000 personer i staten.

Källa: www.indiainfoline.com