Grönt ljus för EDP och Gestamp

Portugisiska EDP och spanska Gestamp Wind var en av flera företag som tilldelades kontrakt gällande konstruktion och drift av vindkraftverk i Brasilien i den senaste auktionen av Electrical Energy Commercialization Chamber.

Totalt ska 53 stycken projekt om vindkraft och solenergi ha auktionerats ut med en sammanlagd effekt på 1 477,5 megawatt. Den vinnande budgivaren kommer att sälja energi i 20 år, enligt avtalsvillkor, som anger att projekten måste sättas i drift till första november 2018.

Sex olika företag tilldelades kontrakt för 20 stycken vindkraftparker med en sammanlagd kapacitet på 929,3 megawatt, medan 15 företag har fått kontrakt för 33 stycken solkraftverk med en sammanlagd kapacitet på 548,2 megawatt.

Källa: www.latino.foxnews.com