Goda resultat för Nordex

Turbintillverkaren rörelseresultat omfattar 910 miljoner kronor (97,6 miljoner euro) under det tredje kvartalet 2015, en ökning på 63 procent jämfört med samma period förra året.

Försäljningen i kvartalet ökade också med 41 procent till 75 miljarder kronor (1,8 miljarder euro) jämfört med 2014 och orderingången var 57 procent högre än föregående år på 18 miljarder kronor (1,9 miljarder euro).

Nordex vd Lars Bondo Krogsgaard nämnde i ett uttalande att de växer för närvarande snabbare än vindkraftsindustrin som helhet. För att säkerställa att de stannar kvar på den här expansionskursen på lång sikt, har de nu beslutat att avsevärt stärka verksamheten bland annat genom förvärvet av Acciona Windpower.

Källa: www.windpowermonthly.com