Skanska och Envision i samarbete

Envision har tilldelat ett byggkontrakt till Skanska. Avtalet omfattar byggnation för projektet Kafjärden i sydöstra Sverige på 23,5 megawatt.

Skanska ska ansvara för att utforma och bygga projektets vägar, kranbaser och stiftelser för nio stycken turbiner från Envision som ska installeras på platsen.

Totalt kommer fyra EN-120 turbiner på tre megawatt vardera och fem stycken SV-115 turbiner på 2,3 megawatt vardera tas i drift i Kafjarden sommaren 2016. Envision förvärvade Kafjarden i juli som ett sätt att installera sina verk i en europeisk miljö och öka sin verksamhet på kontinenten.

Källa: www.windpowermonthly.com