Envision förvärvar i Mexiko

Envision Energy har förvärvat en portfölj på 600 megawatt av vindkraftsprojekt i Mexiko, från ViveEnergia.

ViveEnergia är en av Mexikos ledande företag kring förnybar energi och ska syfta till att komplettera och beställa sin första vindkraftpark i slutet av 2016.

Portföljen består av projekt som inte är inte helt avslutade men det nya konsortiet av Envision Energi och ViveEnergia har förbundit sig till att föra hela portföljen till en stadie där projekten är redo och kan påbörja konstruktion de första månaderna under 2016.

Källa: www.cleantechnica.com