Brasiliens auktion lockar

Brasilianska energiregulatorn Empresa de Pesquisa Energetica (EPE) har fått anmälningar på över 21 gigawatt av vindkapacitet för sin kommande A-5 auktion.

Av de 21,23 gigawatten av vindkraftsprojekt omfattar 846 projekt i Brasilien, varav de flesta (sju gigawatt) skulle placeras i den blåsiga delstaten Bahia, norra Brasilien.

Framgångsrika anbudsgivare i februariauktionen kommer behöva få projekten operativa inom fem år - senast den 1 januari år 2021.

Källa: www.windpowermonthly.com