Flygande drake som vindkraftverk

Det italienska företag Kitenergy ska ha utvecklat en teknik som utnyttjar kraften i vindar på hög höjd och omvandlar den till elektricitet.

Enligt företaget ska vindarna på högre höjder vara starkare och jämnare jämfört med de höjder som konventionella vindkraftverk verkar på. Företaget hävdar att vindkraften som finns på 800 meter är ungefär fyra gånger större än kraften som arbetar vid 80 meter.

En av fördelarna med den nya tekniken ska vara rörligheten hos Kitenergys system, då företaget menar att en mobil generator kan nå andra platser än vad en fast generator kan. Kitenergy menar då att genom deras nya system kan man nå svåråtkomliga platser som kan generera mycket energi.

Maskinen ska fungera med en vinge eller en drake som flyger på en höjd mellan 300 meter och 1 000 meter, kopplat med två rep mot marken.

Källa: www.cnbc.com