Vestas vinner avtal från USA och Finland

Danska Vestas har vunnit två avtal gällande leverans av vindkraftverk, ett i USA för 75 turbiner och ett annat i Finland för 27 turbiner.

Företaget kommer att leverera 75 stycken av sina turbiner på två megawatt till ett, än så länge icke nämnt, amerikanskt företag. Vestas ska även ansvara för leverans och driftsättning av vindkraftverken. Företaget har också tecknat ett fem år långt aktivt serviceavtal.

Vestas förväntas leverera den beställda utrustningen under det tredje kvartalet år 2016, då drifttagning väntas i slutet av året.

Företaget har också vunnit en order på 93 megawatt från finska TuuliWatti. De ska leverera 27 stycken av sina V126 turbiner på 3,45 megawatt vardera, till Simo III-projektet.

Förutom leverans kommer Vestas att ansvara för installation av turbinerna och ett tio år långt aktivt serviceavtal. Parken påstås vara den största vindkraftvärmeanläggningen i Finland.

Källa: www.power-technology.com