Forskning om hur havsbaserad konstruktion påverkar miljön

Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) ska ha inlett en ny studie där de genomför oberoende observationer i realtid och samlar data under byggandet av havsbaserade vindkraftverk - Rhode Island Block Island-projektet.

Enligt Bureau of Ocean Energy Management ska fältarbetet ha ägt rum i augusti och september genom Real-time Opportunity for Development Environmental Observations (RODEO). Det ska ha tagits direkta mätningar av visuella effekter, ljud som produceras av olika aktiviteter och störningar i havsbotten orsakade av kablar eller förankring. Även olika typer av övervakningsutrustning ska ha analyserats.

Rhode Island Block Island projektet ska vara startpunkten på hela studien, som ska pågå under de kommande fem åren och ska bland annat omfatta att ta mätningar från projekt när de kommer på nätet. Fältarbete på framtida projekt kan innefatta utvärdering av luftutsläpp och testning av riskreducerande åtgärder.

Målet med studien ska vara att bland annat samla in fakta från det faktiska byggandet i stället för möjliga scenarier och ska i sin tur hjälpa byrån fastställa realistiska riskreducerande åtgärder som minskar eller eliminerar konsekvenserna.

Första delen i studien som nu ska vara avslutad var utvecklingen av mätningarna för Block Island Wind Farm under installationen av grunden. Den andra uppgiften ska innebära tester av övervakningsutrustning på grunden av Block Island vindkraftpark i upp till ett år.

Den tredje fasen ska bland annat innebära att forskare spelar in aktiviteter när de uppstår, som övervakning av ljud i luft och vatten under pålning.

Källa: www.nawindpower.com