Nej till vindkraft på Åndberget

Försvarsmakten ska ha invändningar mot planerna av en stor vindkraftpark på Åndberget i Härjedalen. Vindkraftparken planeras omfatta totalt 101 vindsnurror.

Anledningen till försvarsmaktens ställning till frågan ska bero på att ett tiotal av kraftverken anses hindra militärens verksamhet i anslutning till Älvdalens skjutfält i norra Dalarna, som ska ha riksintresseklassning för totalförsvaret.

Den tänkta placeringen av kraftverken kan alltså hindra militärövningar med militärt flyg menar försvarsmakten.

Källa: www.sverigesradio.se