Fortum tveksam till vindkraft

Per Langer, vd för Fortum Sverige presenterade ett scenario där kärnkraften fasas ut till 2045, under SvD Energy Summit i Stockholm.  För att klara detta på ett effektivt sätt krävs ett kraftsystem som kan garantera tillräcklig effekt vid efterfrågetoppar utan att det samtidigt producerar mycket mer el än vad som samhället behöver i normalfallet, detta uppger Fortum i ett pressmeddelande.

Per Langer ska ha efterlyst en moderniserad lagstiftning för vattenkraften, slopade subventioner till väderberoende kraftproduktion, en avveckling av straffbeskattningen på befintlig kärnkraft och en satsning på utbyggnad av kraftvärme.

– Att försöka ersätta kärnkraftens 10 gigawatt garanterad effekt med enbart vindkraft är inte en realistisk väg att gå, inte minst för att vi då får en massiv ökning av mängden producerad el – fast oftast inte när behovet är som störst. Kortsiktigt kan det verka attraktivt med periodvis mycket låga elpriser, men ligger elpriserna långt under produktionskostnaden får det konsekvenser även för kunderna som istället åker på att subventionera det hela via skatten, sade Per Langer under sitt anförande, i ett pressmeddelande från Fortum.

Fortum menar att de vill se åtgärder som säkerställer effektbalansen och undviker att bygga upp en jättelik överkapacitet på produktionssidan. Istället vill de se en lagstiftning som gynnar vattenkraften och dess utbyggnad. Samtidigt nämner de även att tillsammans med en stor kapacitetsökning av vindkraft kan de förse tillräcklig effekt vid efterfrågetoppar samtidigt som den är samhällsekonomiskt effektiv.