Vindkraft störst till 2050

Greenpeace har tillsammans med Global Wind Energy Council släppt en ny rapport – Energy Revolution 2015. I denna vill de två organisationerna visa på en framtid där energisektorn helt är beroende av förnybara källor. Detta ska, enligt Greenpeace och Global Wind Energy Council, vara det enda sättet att nå målet om att inte låta de globala temperaturhöjningarna stiga över två grader Celsius.

– Nu har vi konkurrenskraftig teknik som kan lösa större delen av klimatproblemet - koldioxidutsläppen från energisektorn, säger Steve Sawyer, generalsekreterare Global Wind Energy Council, till Sun & Wind Energy. Vad som behövs nu är den politiska viljan att anta lämpliga strategier och skatte- och regleringsåtgärder för att genomföra dem fullt ut.

Rapporten Energi Revolution 2015 ska visa på hur denna omvandling är möjlig och hur mycket den skulle kosta, samt dess inverkan på sysselsättningen inom energisektorn. Rapporten uppdaterar tidigare energiscenarier men detta ska vara första gången som de erbjuder ett avancerat scenario med en 100 procent förnybar energiförsörjning.

I rapporten menar de även på att förnybar elproduktion redan ska ha blivit en energikälla att räkna med i senare år. Landbaserad vindkraft är redan den mest ekonomiska kraftkällan för ny kapacitet i ett stort och växande antal marknader. I rapporten ska det också visas att vindkraft är den största källan till elektricitet i världen fram till 2050, då den tillföra cirka 30 procent. Enbart vindkraftsindustrin skulle kunna anställa åtta miljoner människor år 2030, nästan 10 gånger mer än i dag, vilket är nästan dubbelt så många som för närvarande används av olje- och gasindustrin.

Inom 15 år, skulle den förnybara andelen av elproduktionen tredubblas från 21 procent i dag till 64 procent - som omfattar nästan två tredjedelar av den globala efterfrågan på el. I länder med snabb förnybar utbyggnad som Brasilien, Kina och Indien, skulle koldioxidutsläppen minska med en tredjedel.

På den kommande klimatkonferensen i Paris behöver politiker leverera obligatorisk politik för alla länder. Detta skulle kunna fastställa grunden för en verkligt hållbar energiframtid, avslutar Steve Sawyer, generalsekreterare Global Wind Energy Council, Oliver Schäfer vd för Solar Power Europé och Sven Teske projektledare på Greenpeace, i rapporten.

Källa: www.sunwindenergy.com

www.greenpeace.org