Nordex uppgraderar N131-modellen

Nordex ska ha presenterat en uppgraderad version av deras N131-turbin, ett lågt vindkraftverk med en kapacitetsökning från tre megawatt till 3,3 megawatt. Den nya turbinen ska rikta sig först och främst till den tyska marknaden med platser med låga vindlägen, med två navhöjder tillgängliga på 134 meter och 164 meter.

Enligt Nordex ska den högre effekten från den nya versionen kunna öka energiutbytet mePlllan fyra till sex procent jämfört med förra maskinen.

Typcertifieringen för 134-meters versionen väntas innan slutet av 2015, enligt Nordex. Turbinen om 164 meter ska vara certifierad till 2016. Produktionen av båda modellerna planeras att börja i slutet av nästa år.

Källa: www.windpowermonthly.com