Lux Investments förvärvar Sandbostel

Den luxemburgska fonden FP Lux Investments ska ha förvärvat vindkraftparken Sandbostel, i den tyska delstaten Niedersachsen från RWE Innogy. RWE Innogy ska vara det tyska energibolaget RWE: s dotterbolag inom förnybar energi. FP Lux Investments är uppdelad i två fonder, Solar Infrastructure I och Wind Infrastructure I.

Fonden ska erbjuda institutionella investerare möjlighet att investera i en portfölj av solceller och vindkraftverk i Europa som ska börja vid ett investeringsbelopp på cirka 46 miljoner kronor (5 miljoner euro).

Konstruktion av vindkraftparken Sandbostel i Niedersachse, inleddes under våren och leds av RWE Innogy. De fem vindkraftverken från Enercon, E-92, med en kapacitet på 2,35 megawatt vardera ska anslutas till nätet i slutet av oktober. Den totala installerade kapaciteten i Sandbostel ska vara 12 megawatt. RWE Innogy är ansvarig för det slutliga arbetet på Sandbostel och efterföljande tekniska förvaltning av systemen.

Källa: www.sunwindenergy.com