Senvion i samarbete med Zeppelin Streif

Tillverkaren Senvion och Zeppelin Streif Baulogistik ska ha tecknat ett ramavtal för att upprätta byggarbetsplatser för att bygga vindkraftverk. Ramavtalet ska omfatta totalt 130 vindkraftsprojekt som planeras att byggas inom 12 månader.

Enligt parterna ska Zeppelin att ansvara för rörliga bygglogistik för alla nya bygg- och serviceprojekt som Senvion planerar i Tyskland, Österrike och Tjeckien.

Ett team av projektledare och projektlogistikspecialister ska förse projektet med maskiner och utrustning. Rengöring och i vissa fall, säkerhetstjänster ska också vara en del av ramavtalet.

Källa: www.sunwindenergy.com