Norvento planerar nya projekt

Norvento ska ha bekräftat inlämnande för ansökan bygglov gällande tolv nya platser för vindkraftprojekt med ytterligare sex projekt som skall lämnas in före utgången av det tredje kvartalet.

 

Denna planering ska vara bland den största som tillverkaren hittills har ansökt om.

 

Norventos tysta, kompakta och direktdrivna vindkraftverk ska sätta dem i ett gynnsamt läge för snabb planering, godkännande och tillåtelse, enligt Cogeneration.

 

Källa: www.cospp.com