Macquarie erhåller licens för överföringslänk

Den brittiska energiregulatorn ska ha beviljat Macquarie och 3i Infrastructure tillstånd till att äga och driva en havsbaserad vindkraftsöverföringslänk i det irländska havet.

Licensen ska möjliggöra för satsningen och vindkraftparken Duddon Sands att kunna hantera länken och elen i 20 år.

 

Länken transporterar ström från vindparken Duddon Sands om 389 megawatt till stranden. Dong Energy AS och ScottishPower Renewables ska ha tecknat avtal om att sälja vindkraftens transmissionstillgångar till parken, som ska driva och underhålla länken.

 

Projektet ligger 15 kilometer utanför Walney Island i Cumbria och ska kunna generera tillräckligt med el för cirka 270 000 bostäder per år. Storbritannien ska nästan ha haft 4 500 megawatt installerad havsbaserad vindkraft till i slutet av förra året.

 

Källa: www.irishtimes.com