Vattenfall slopar projekt

Projektet Nant Bach ska ha misslyckats med att hålla jämna steg med förändrade marknadsvillkor enligt Vattenfall, som nu inte har som avsikt att fullfölja projektet längre. Projektet har varit under utveckling i tio år och ska bestå av 11 turbiner.

Beslutet som att slopa projektet ska även delvis bero på avgörande politiska beslut. Enligt Vattenfall ska projektet Nant Bach inte längre vara duglig för att kunna leverera ”billig konkurrenskraftig el” till kunderna samt att 100 meter höga vindkraftverk inte längre ska vara ekonomiskt livskraftigt i rådande marknadsläge.

Källa: www.businessgreen.com