Boralex erhåller full finansiering

Boralex ska nu ha stängt projektfinansieringen om totalt 549 miljoner kronor (64,4 miljoner dollar) för deras vindkraftpark Cote-de-Beaupre om 23,5 megawatt i Quebec.

Enligt utvecklaren bestod finansieringen av ett konstruktionslån om 467 miljoner kronor (54,8 miljoner dollar), som skall omvandlas till ett långfristigt lån på en 19,5-årsperiod efter början av kommersiell drift.

I finansieringspaketet ingår även kortfristiga kreditlöften, inklusive bryggfinansiering och en skrivelse av en kreditfacilitet om totalt 81 miljoner kronor (9,6 miljoner dollar) i syfte att finansiera vissa kostnader under byggtiden.

Vindkraftparken Cote-de-Beaupre ska vara ett samarbete mellan byggherren och Cote-de-Beaupres kommun, omfattat av ett 20 år långt kraftköpeavtal med Hydro-Quebec.

Källa: www.nawindpower.com