Schweiz ökar intresset för vindkraft

Schweiz ska släpa efter andra europeiska länder när det kommer till att producera vindkraft, enligt Sun & Windenergy. Men nu ska landet försöka främja vindkraft genom en ökad nätavgift, som för övrigt även ska ha tilldelats en officiell roll i den schweiziska energipolitiken för första gången. Detta ska betyda att invånarna i Schweiz ska betala en mindre summa som sedan ska kunna uppgå till 105 miljoner kronor (11 miljoner euro) under 2016, som ska användas till nya vindkraftparker.

2014 ska ha varit ett världsrekordår för vindkraft, då Schweiz rankades fjärde till sist på listan över 28 EU-länder. I genomsnitt producerade de andra europeiska länderna 5,7 gånger mer grön el än Schweiz. Danmark uppnådde resultat om totalt 2 165 kilowattimmar grön energi per capita, varav 762 kilowattimmar genererades med hjälp av vindkraft. I Tyskland var siffran 1 125 kilowattimmar, varav 693 kilowattimmar redovisades av vindkraft.

Schweiz uppnådde 116 kilowattimmar grön el per capita och 12 kilowattimmar producerades med vindkraft. 34 stora vindkraftverk är installerade i Schweiz och dessa genererade 100 gigawattimmar av energi, vilket ska motsvara efterfrågan från cirka 28 000 hushåll. Detta ska vara mindre än 0,2 procent av landets totala elförbrukning. Dessa siffror sa ha fungerat som en väckarklocka för den Schweiziska regeringen och med den nya avgiften hoppas de på att kunna främja vindkraftens utveckling i landet.  

Källa: www.sunwindenergy.com